1/31/2011

எங்களை விட்டு விடுங்கள்......

                                                 எமக்கும் மேல் ஓர் அறிவை
                                                 இனாமாகப்   பெற்றவர்கள்!
                                                 தனக்கென  ஒருபெயரைத்
                                                 தானாக   வைப்பவர்கள்!

                                                 ஆடைகள்   அணிந்திருக்கும்
                                                 அர்த்தமற்ற மனிதர்கள்!
                                                 நாளும் இங்கே சண்டை போட்டு
                                                 நாட்டைக் குலைப்பவர்கள்!

                                                 வாய்நிறையப் பொய் பேசி
                                                 வழக்கில் என்றும் வெல்பவர்கள்!
                                                 காசு,பொருள் தேடிக்
                                                 காலத்தைக் கழிப்பவர்கள்!

                                                 அடுத்தவர் சந்தோசத்தை
                                                 அடிக்கடி கெடுப்பவர்கள்!
                                                 அற்பசுகம் தேடியே
                                                 அலையாய்  அலைபவர்கள்!

                                                  தப்பென்று தெரிந்தும்
                                                  தவறுகள் செய்பவர்கள்!
                                                  கற்புடைய  மனிதர்களை
                                                  களங்கப்பட வைப்பவர்கள்!

                                                  நல்லவர்போல் நடந்து
                                                  நட்பைக்  கெடுப்பவர்கள்!
                                                  குள்ளநரி வேலை செய்து
                                                  குடும்பத்தைப் பிரிப்பவர்கள்!

                                                  அல்லலுற வைத்து இங்கே
                                                  ஆனந்தம்  கொள்பவர்கள்!
                                                  வள்ளல்போல் நடித்து
                                                  வாய்க்கரிசி போடுபவர்கள்!

                                                  பொல்லாத  கோவத்தையும்
                                                  புன்னகையால் மறைப்பவர்கள்!
                                                  சந்தர்ப்பம்  பார்த்திருந்து
                                                  சகலதையும் முடிப்பவர்கள்!

                                                   தனக்கென ஒரு நீதி
                                                   தாராளமாக உரைப்பவர்கள்!
                                                   அடுத்தவர் கதை பேசியே
                                                   ஆயுளை முடிப்பவர்கள்!

                                                   பொய்யிலே உறைந்து
                                                   பொறாமையால் மனம் புழுங்கி
                                                   இல்லாத கதை பேசி
                                                   இழிச்செயல் புரிபவர்கள்!

                                                   அறிவை வளர்க்கப் பள்ளி சென்றும்
                                                   உலகை அழிக்க  குண்டு வைப்பவர்கள்!
                                                   இவர்களுக்கு இணை நாம் என்று
                                                   இனி  எப்போதும் கூறாதே!

                                                    தன்னைத் தானே அழிக்கும்
                                                    உன் இனத்தின் கதையைக்
                                                    கேட்க்கப் பிடிக்கவில்லை!
                                                    உங்களைப்  பார்க்கப் பிடிக்கவில்லை!
                                                    இதற்குமேல் எதையும்
                                                    பேசப் பிடிக்கவில்லை!                                                                                                  
தமிழ் களஞ்சியம் - தமிழ் வலை திரட்டி.

No comments:

Post a Comment

வணக்கம் அன்பு உறவுகளே தங்கள் வரவும்
கருத்துமே என் அடுத்த ஆக்கத்திற்கு என்றுமே
வித்தாகும்.மிக்க நன்றி தங்கள் வரவுக்கும்
இனிய நற் கருத்திற்கும்!........