3/17/2011

பத்துத் தலை இராவணனின்

பத்துத் தலை இராவணனின்
பரம்பரை அழியவில்லை
மொத்தத்தில மக்களது
துக்கம் இன்னும் குறையவில்லை

ராமா ராமா ராமா......
ஸ்ரீ ராமா ராமா ராமா
ராமா ராமா ராமா ......
ஸ்ரீ ராமா ராமா ராமா 

குத்தங் குறை சொன்ன மக்கள் 
குழப்பங்கள் குறையவில்லை 
மொத்தத்தில சீதை அம்பாள் 
விட்ட கண்ணீர் ஓயவில்லை 

 ராமா ராமா ராமா......
ஸ்ரீ ராமா ராமா ராமா
ராமா ராமா ராமா ......
ஸ்ரீ ராமா ராமா ராமா

அர்த்தமற்ற வாழ்க்கையிதில்
அனர்த்தங்கள் குவிந்திருக்கு  
சத்தியத்தைக் காப்பதற்கு 
சங்கடந்தான் நிறைந்திருக்குது 

 ராமா ராமா ராமா......
ஸ்ரீ ராமா ராமா ராமா
ராமா ராமா ராமா ......
ஸ்ரீ ராமா ராமா ராமா

புத்திகெட்ட மானிடர்க்கு
புகலிடம் எங்கிருக்கு
சத்தியத்தைக் காத்து இங்கே
சங்கடத்தைப் போக்கிடுவாய்......

ராமா ராமா ராமா......
ஸ்ரீ ராமா ராமா ராமா
ராமா ராமா ராமா ......
ஸ்ரீ ராமா ராமா ராமா

தமிழ் களஞ்சியம் - தமிழ் வலை திரட்டி.

No comments:

Post a Comment

வணக்கம் அன்பு உறவுகளே தங்கள் வரவும்
கருத்துமே என் அடுத்த ஆக்கத்திற்கு என்றுமே
வித்தாகும்.மிக்க நன்றி தங்கள் வரவுக்கும்
இனிய நற் கருத்திற்கும்!........