3/07/2021

மகளீர்தின வாழ்த்துகள்/ happy women's day /கவிஞர் அம்பாளடியாள்

இனிய மகளீர்தின வாழ்த்துக்கள் அன்பு உள்ளங்களே!

தமிழ் களஞ்சியம் - தமிழ் வலை திரட்டி.

No comments:

Post a Comment

வணக்கம் அன்பு உறவுகளே தங்கள் வரவும்
கருத்துமே என் அடுத்த ஆக்கத்திற்கு என்றுமே
வித்தாகும்.மிக்க நன்றி தங்கள் வரவுக்கும்
இனிய நற் கருத்திற்கும்!........